Verslag van de 12e Algemene Ledenvergadering VVGP 6 april 2022

Welkomstwoord

Cees van Kasteren (voorzitter) heet de ruim 50 aanwezigen van harte welkom op deze 12e Algemene Ledenvergadering (ALV). Vandaag is weer de eerste reguliere bijeenkomst sinds drie jaar.

Vervolgens stelt hij voor met het programma te beginnen.

 

  1. Opening en vaststelling agenda

Het merendeel van de deelnemers is afkomstig van het voormalige hoofd- en inkoopkantoor van C&A Nederland. Dat is jammer en geprobeerd moet worden voor de volgende ledenvergadering meer ‘jong gepensioneerden’ uit de filialen enthousiast te maken. Lees meer …..

Scroll naar boven