Verslag algemene ledenvergadering 2019

Verslag van de 9e Algemene Ledenvergadering gehouden op 21 maart 2019 in Amersfoort

1. Opening door de voorzitter
Om 14.00 uur heet de voorzitter de aanwezige 41 leden welkom op de 9e Algemene Ledenvergadering. Hij zegt dat de ledenvergadering niet alleen een moment is om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat, maar dat het vooral een prachtig moment is om veel oud-collega’s weer eens te zien en te spreken.
Omdat de heer Joost van Engers van Provisum later in de middag nog andere afspraken heeft stelt de voorzitter voor om zijn presentatie nu te houden. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Hij wenst eenieder een goede vergadering.

2. Ontwikkeling Pensioenfonds Provisum
De heer Joost van Engers is genoodzaakt om zijn PowerPoint presentatie geheel mondeling te houden.

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2019 is hier te downloaden en te lezen:
Verslag 9e Algemene Ledenvergadering 2019

Scroll naar boven