Uitnodiging 14e Algemene Ledenvergadering

Komt u ook naar onze Algemene Ledenvergadering?
Datum: donderdag 11 april 2024.

Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen). Klik hier voor de routebeschrijving.

Ontvangst met koffie: 13.30 uur,
Start vergadering: 14.00 uur.

De gastsprekers deze middag zijn Joost van Engers (directeur Provisum) en Nico Haasbroek. Nico is journalist en werkte voor de VARA en VPRO als correspondent in Duitsland en New York. Hij was hoofdredacteur van het NOS-journaal en van Radio en TV Rijnmond. Meer informatie vindt u op zijn eigen website: https://www.nicohaasbroek.nl/

Agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV 13 april 2023 (klik hier om te openen)
 4. Jaarverslag bestuur 2023 (klik hier om te openen)
 5. Financiële jaarstukken 2023 (V&W en Balans) en begroting 2024
 6. Verslag Kascontrolecommissie 2023 (klik hier om te openen)
 7. Verkiezing bestuursleden en Rooster van aftreden 2024 (klik hier om te openen)
 8. Aandachtspunten bestuur 2024
 9. Je Geld en je Leven: Nico Haasbroek
 10. Nieuws over pensioenfonds Provisum: Joost van Engers
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

 16.00 – 17.00 uur: Borrel incl. snacks

In verband met de hoge kosten kunnen wij geen bijlagen op papier verstrekken.
De financiële jaarstukken (punt 5) worden uitsluitend op verzoek per mail toegestuurd.
Vragen en opmerkingen aan het bestuur graag indienen uiterlijk 2 april a.s.

Wilt u uw aanwezigheid vóór 2 april a.s. melden aan het secretariaat@vvgp.nl (of per post: Gebr. Luiderstraat 43 – 1742 SK Schagen).

We zien u graag op donderdag 11 april 2024!

Cees van Kasteren (voorzitter) en
Reiny Bakker (secretaris)

Scroll naar boven