statuten

Op 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking getreden. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Bepaalde regels die tot nu toe van toepassing waren op NV’s en BV’s  worden nu ook van toepassing op verenigingen. Verenigingen moeten deze regels verplicht in hun statuten opnemen.

Naast deze door de Wet verplichte wijzigingen is de zittingstermijn van het bestuur verlengd van 3 jaar naar 4 jaar. Hiermee is de termijn in lijn gebracht met de zittingstermijn van het bestuur van Provisum.

De laatste versie van de statuten (mei 2023), kan hier gedownload worden. Het huishoudelijk reglement van VVGP kunt u opvragen bij het secretariaat@vvgp.nl of via het aanvraagformulier.

Op 9 juli 2010 is de VVGP formeel opgericht per notariële akte en ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Kamer van Koophandel nr. 50 37 31 45.

Scroll naar boven