statuten

De statuten kunnen hier gedownload worden:
Statuten Vereniging van Gepensioneerden Provisum

Het huishoudelijk reglement van VVGP kan opgevraagd worden bij het secretariaat@vvgp.nl of via het aanvraagformulier.
Ze worden u per post of mail toegestuurd.

Op 9 juli 2010 is de VVGP formeel opgericht per notariële akte en ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Kamer van Koophandel nr. 50 37 31 45.

Scroll naar boven