over de VVGP

vvgp.nl is de website van de VVGP, de Vereniging van Gepensioneerden Provisum.

De VVGP:
-Behartigt de belangen van haar leden met betrekking tot hun pensioenrechten en/of aanspraken tegenover Stichting Pensioenfonds Provisum.
-Bevordert voor zover mogelijk sociale contacten tussen de leden.

Wat betekent dit in de praktijk?
Twee leden van de VVGP maken deel uit van het bestuur van Provisum.
Zo wordt de VVGP op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen betreffende pensioenwetgeving en pensioenen in het algemeen, alsmede van de ontwikkelingen binnen Provisum.
Ook kan hierdoor invloed uitgeoefend worden op voorgenomen besluiten, die direct of indirect gevolgen hebben voor haar deelnemers.

Heeft u een pensioen van Provisum en bent u nog geen lid van de Vereniging van Gepensioneerden Provisum dan kunt u zich aanmelden via
Wervingsbrief nieuwe leden

Scroll naar boven