Nieuwsflits december 2020

Wie had dat kunnen denken….

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we nu met een wereldwijde virusuitbraak te maken hebben, waarbij thuisblijven en anderhalve meter afstand houden als beste remedie wordt gegeven om het virus de baas te blijven.

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat de ontmoeting met familie en vrienden opeens een riskante activiteit zou worden waar we elkaar mee in gevaar kunnen brengen.

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat veel activiteiten die de afwisseling in het leven brengen en de sleur doorbreken, zoals sporten, reizen, film en theaterbezoek, voorlopig in de ban gedaan zijn.

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we in de publieke ruimte allemaal met een mondkapje zouden lopen waardoor een glimlach verborgen blijft en we alleen nog neutrale gezichten zien. Alleen ogen kunnen nog iets verraden van iemands stemming. En als we ons dan naar buiten durven begeven en er komt iemand je tegemoet, dan lopen we met een licht verontschuldigende blik met een boogje om elkaar heen. Het ontwijken van een ander vinden we onnatuurlijk en voelt als onbeleefd.
Fysiek contact waar ieder mens behoefte aan heeft is plotseling een verdachte handeling geworden. Hierdoor is er een soort gedwongen kilte neergedaald in ons omgaan met elkaar en wij voelen ons daar niet lekker bij.
Het vaccin tegen deze kilte is om toch te proberen elkaar niet uit het oog te verliezen en aandacht te blijven geven aan familie, buren en vrienden. Dit vaccin is direct beschikbaar; we hoeven er niet op te wachten.
Waar we wel nog even op moeten wachten is het vaccin tegen het virus. Zoals het er nu uitziet wordt begin januari gestart met de vaccinatie. Dan mogen we toch hopen dat het leven er rond de zomer van het volgende jaar er een stuk normaler uit zal zien.

Ook onder onze leden zullen er als gevolg van het virus verliezen van dierbaren te betreuren zijn. Met het verwerken van dit gemis wens ik hen veel sterkte toe.

De viering van Kerst en Oud en Nieuw zal bij velen noodgedwongen een ander karakter hebben. De traditionele samenkomst van familie, vrienden en dierbaren is niet mogelijk of zal in ieder geval tot een kleine groep beperkt blijven.
Toch vertrouw ik erop dat u erin slaagt om het gevoel van saamhorigheid tijdens de feestdagen vast te houden.
Hopend dat we snel kunnen terugkeren naar het oude normaal wens ik u namens het bestuur in deze kille tijd een

warm Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar

Cees van Kasteren
Voorzitter VVGP

Provisum gekozen tot beste pensioenfonds van 2020!

De gouden Pensioen Pro Award voor “pensioenfonds van het jaar 2020” is gewonnen door Provisum.

De prijzen werden op 10 december jl. uitgereikt tijdens de Pensioen Pro Awards 2020 in Amsterdam.

Voor de gouden prijs voor ‘Pensioenfonds van het jaar’ stelde de jury de shortlist samen, waarna lezers van Het Financieel Dagblad en Pensioen Pro en luisteraars van BNR Nieuwsradio mochten stemmen voor de winnaar. Er werden meer dan tweeduizend stemmen uitgebracht.

Provisum, het ondernemingspensioenfonds van C&A, versloeg in de stemming bpfBOUW en ABN AMRO Pensioenfonds.

Joost van Engers, directeur van Provisum, nam de award in ontvangst en zei met ‘stomheid geslagen’ te zijn. ‘We waren genomineerd tussen twee grote reuzen. Ik vind deze publieksprijs een aanmoediging om in alle bescheidenheid door te gaan voor onze deelnemers.’

Nog veel onzeker voor 2021

Op dit moment is de situatie rond Corona nog zo onzeker, dat u zult begrijpen dat er weinig definitiefs te melden is over de activiteiten voor het komend jaar.

De Algemene Leden Vergadering 2021 staat traditioneel gepland in de 2de helft maart. Of en in welke vorm deze vergadering gehouden wordt – fysiek of digitaal – is onzeker. We kunnen deze vergadering alleen het feestelijke 10-jarig jubileum karakter geven als we weer fysiek bijeen kunnen komen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het is zeer de vraag of dat in maart al mogelijk is. We houden u op de hoogte.

Ook voor de uitgestelde dagtrip naar Mettingen geldt hetzelfde. Voorlopig is geen nieuwe datum gepland. De trip staat nu op de agenda voor het najaar 2021.

De regionale gepensioneerden bijeenkomsten staan laat in het jaar in november gepland. We hebben goede hoop dat tegen die tijd de vaccins hun werk gedaan hebben en dat alles weer normaal doorgang kan vinden. Ook hier hoort u tijdig een definitieve datum.

Provisum compenseert de pensioenen ook in 2021 voor inflatie

De financiële markten hebben in november een stijgende lijn laten zien. Daarom is de dekkingsgraad van november gestegen naar 130%.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) staat per eind november op 125.2% Dit is voldoende om de pensioenen voor volgend jaar te indexeren.

Provisum verhoogt in 2021 de pensioenen met 1.22%. Dit is het percentage waarmee de prijzen volgens de consumentenprijsindex van het CBS in de afgelopen 12 maanden (okt. 2019 tot okt. 2020) zijn gestegen.

 

Scroll naar boven