Nieuwsflits september 2019

Vacature In het Verantwoordingsorgaan

In september 2019 ontstaat er een vacature in het Verantwoordingsorgaan van Provisum. Ric van der Woude had zitting in het Verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden. Ric heeft zich echter kandidaat gesteld voor de vacature in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Provisum en daarom komt zijn plek vrij.
Het Verantwoordingsorgaan adviseert en beoordeelt het beleid van het bestuur van Provisum. Het bestaat uit 6 leden, waarvan er twee zitting hebben namens de gepensioneerden. Deze twee leden worden benoemd door het bestuur van de VVGP na een onder de gepensioneerden gehouden kandidaatstelling. Voor de nu ontstane vacature wordt door het Verantwoordingsorgaan gezocht naar een kandidaat met economisch inzicht en kennis.
Indien u zich kandidaat wenst te stellen dan kunt u zich tot 22 september aanstaande schriftelijk aanmelden door het sturen van een motivatiebrief met curriculum vitae naar VVGP, Van Ostadelaan 80, 1412 JL Naarden. U dient ook een lijst met dertig handtekeningen mee te sturen van pensioengerechtigden die uw kandidatuur ondersteunen. Lees hier de profielschets Profielschets Verantwoordingsorgaan Provisum
In het geval dat meerdere kandidaten zich aanmelden zal het bestuur een keuze maken, daarbij rekening houdend met de profielschets en met de deskundigheid die vereist is in verband met een evenwichtige samenstelling van het Verantwoordingsorgaan.

 

Regionale Bijeenkomst Gepensioneerden

De VVGP organiseert voor alle gepensioneerden op 10 locaties in het land weer haar jaarlijkse lunch op:

donderdag 14 november 2019

Reserveer die datum in uw agenda!

Het is heel gezellig om oud collega’s weer eens te zien en te spreken tijdens een heerlijke lunch op donderdag 14 november; wij zien er naar uit!

U hoeft nu nog niet te reageren. U krijgt begin oktober de uitnodiging met alle informatie over plaats, aanmelding, eigen bijdrage e.d.

Nieuw bestuurslid Provisum

Binnenkort zal Ric van de Woude als vertegenwoordiger van de gepensioneerden toetreden tot het bestuur van Provisum. Binnen het bestuur zijn een aantal permanente commissies actief; ieder met specifieke kennis op hun terrein. Ric van der Woude heeft financiële functies vervult bij diverse bedrijven en zal zitting nemen in de audit, risk & compliance commissie. De VVGP wenst Ric veel succes met zijn werk in het bestuur en is ervan overtuigd dat de belangen van de gepensioneerden bij hem in goede handen zijn

Nieuws van C&A

Tjeerd van der Zee treedt af als financieel directeur van C&A Europa. Hij wordt opgevolgd door Ralf Senden, die al vijf jaar verantwoordelijk is voor de financiën van de Aziatische en Latijns-Amerikaanse tak. Ralf Senden werkte eerder voor Unilever, DHL en KLM.

Tjeerd Van der Zee was jarenlang in dienst van C&A, waar hij onder meer ook de rol van operationeel directeur vervulde. In 2001 nam hij zitting in Europese raad van bestuur. Hij zegt C&A te verlaten voor nieuwe uitdagingen op carrièregebied. 

Het vermelden waard

Eind juli was de beleidsdekkingsgraad van Provisum 132.5 % . Provisum hoort hiermee tot een selecte groep van 15 pensioenfondsen die een beleidsdekkingsgraad boven de 130% hebben. Op een totaal aantal van ongeveer 200 pensioenfondsen is dat een prestatie van formaat!

Scroll naar boven