Nieuwsflits november 2017

Ontwikkeling van de dekkingsgraad
Groeien de bomen tot in de hemel? Het lijkt erop want de aandelenbeurzen blijven maar stijgen en dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad van Provisum. Deze is dit jaar aanzienlijk gestegen. Was de dekkingsgraad begin januari 117,5 %, eind september 2017 stond deze alweer op 125,9%. De verwachting is dat de dekkingsgraad dit jaar verder stijgt. Een compliment aan Provisum! Natuurlijk is de huidige ontwikkeling op de beurs geen garantie voor de toekomst. Voorlopig ziet het er echter goed uit voor de indexatie van de pensioenen per 1 januari 2018.

Wisseling van de wacht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 15 maart 2018 gaan we afscheid nemen van Ward Linthorst, directeur van Provisum. Ward gaat met pensioen maar blijft voorlopig aan Provisum verbonden als adviseur. Joost van Engers, de huidige directeur van de Anthosbank, gaat Ward opvolgen.

Uitbreiding Verantwoordingsorgaan (VO)
Het Verantwoordingsorgaan (geeft oordeel over en advies aan het bestuur van Provisum) wordt per 1 januari 2018 uitgebreid van 3 naar 6 personen. De gepensioneerden krijgen daardoor een extra zetel in het VO. Wij zijn er blij mee want het bestuur van de VVGP is altijd tegen het inkrimpen van het aantal leden geweest. Het VO is een kweekvijver voor nieuwe bestuursleden van het pensioenfonds. Momenteel heeft Dick van der Windt namens de gepensioneerden zitting in het huidige VO. Voor de extra plek nomineert het bestuur van de VVGP Ric van der Woude. Ric is momenteel penningmeester van de VVGP. Het bestuur is verheugd dat Ric bereid is om namens de gepensioneerden zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan. De voordracht zal op de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 worden besproken. We zoeken voor Ric een nieuwe penningmeester. Wil je je steentje bijdrage aan de VVGP, meld je dan even bij de secretaris of de voorzitter.

Zorg & Gezondheid
Gezond zijn en blijven, dat willen we allemaal. Aandacht besteden aan een gezond leven is voor ouderen heel belangrijk. We blijven gelukkig langer leven, zijn fitter dan ooit en toch blijven de zorgkosten maar stijgen. De stijging zorgt voor hogere premies en dat voelen we direct in onze portemonnee! Per 1 januari 2018 verhoogt Aevitae de aanvullende verzekering met 3%. Aevitae heeft een folder ontwikkeld met tips voor een gezond leven. Alle beetjes helpen nietwaar? (zie www.vvgp.nl)

Uitbetaling vakantiegeld
Het was hard nodig: Provisum heeft een nieuw uitbetalingssysteem (Axylife) ingevoerd. Hierin zit echter een module om het vakantiegeld maandelijks uit te keren in plaats van – zoals nu het geval is – één keer per jaar einde mei. Provisum heeft inmiddels een voorstel ingediend bij de COR van C&A Nederland. Volgens de Pensioenwet dient de COR in te stemmen met het voorstel. De VVGP is niet blij met het voorstel en heeft dat aan de COR én aan Provisum laten weten. Het bestuur heeft echter wel begrip getoond voor de hoge kosten die aan het wijzigen van het uitbetalingssysteem zijn verbonden. Bij elke update komen deze kosten weer terug. Indien de COR instemt, eist de VVGP dat Provisum de gepensioneerden helder en duidelijk over de wijziging informeert. Het is de bedoeling de wijziging in juni 2018 door te voeren.

Bereikbaarheid Provisum
Provisum heeft onlangs een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Ons is gebleken dat het niet gemakkelijk is om contact te krijgen met Provisum. Heb je ook problemen met de bereikbaarheid van Provisum, laat het ons dan weten (secretariaat@vvgp.nl).

Lees ook de nieuwsbrief van C&A

Scroll naar boven