Nieuwsflits juli 2020

Corona op de terugtocht.

We gaan de goede kant op. Zoals het er nu uitziet is de uitbraak van het virus voorlopig onder controle en de enorme inspanning van onze gezondheidszorg heeft dreigende noodsituaties in ziekenhuizen kunnen voorkomen. Na bijna 4 maanden zijn de beperkende maatregelen geleidelijk afgeschaft en wordt ons weer wat meer bewegingsvrijheid gegund. De basisregels moeten nog wel altijd in acht genomen worden en de “1.5 meter samenleving” is nog steeds een feit. Het is heel waarschijnlijk dat we met deze beperking zullen moeten leven totdat er een vaccin gevonden is.

Uitstel viering van het 10-jarig bestaan van de VVGP.

Het bestuur heeft besloten de viering van ons 10-jarig bestaan uit te stellen tot het volgend jaar.

Jubileum Algemene Ledenvergadering naar 2021

De jubileum ALV was gepland in maart van dit jaar en zou gehouden worden in het Spoorwegmuseum/Utrecht, feestelijk omlijst door een lunch en een borrel na afloop. Maar het virus heeft roet in het eten gegooid en we hebben besloten om de vergadering uit te stellen tot het voorjaar van 2021. We gaan ervan uit dat de situatie dan weer volledig normaal is en dat we elkaar weer ouderwets in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten zonder de 1.5 meter beperking. In deze vergadering zullen de jaarstukken over het jaar 2020 behandeld worden.

Normale Algemene ledenvergadering

De wet bepaalt dat in een Algemene Ledenvergadering de financiële verslaglegging binnen een bepaalde termijn na afloop van het boekjaar door de leden moet worden goedgekeurd. In de Tijdelijk Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid is deze termijn verlengd met 4 maanden tot eind oktober. De jaarstukken over het jaar 2019 zullen dus vóór eind oktober van dit jaar moeten worden behandeld. In de Bestuursvergadering van begin september beslissen wij naar de inzichten van dat moment in welke vorm een sobere ALV zal worden gehouden. Dit kan zijn in digitale vorm of een fysieke bijeenkomst.

Dagtrip naar Mettingen

Ook deze jubileumactiviteit, die we in onze vorige Nieuwsflits aangekondigd hebben, zullen we uit moeten stellen naar het volgend jaar. Zeer waarschijnlijk zal het de zomer of het vroege najaar 2021 worden. Onderdeel van het programma is een bezoek aan het “Draiflessen Museum” in Mettingen; dit is een privé-initiatief van de familie Brenninkmeijer. Bij de planning van een datum moeten we ook rekening houden met het schema van tentoonstellingen in het museum.

Pensioenakkoord.

Afgelopen zaterdag 4 juli hebben ook de leden van het FNV-parlement zich achter de uitwerking van het pensioenakkoord geschaard. Minister Koolmees kan nu verder met het omzetten van de pensioenafspraken in wetgeving.

In het nieuwe stelsel worden geen harde beloftes meer gedaan over toekomstige uitkeringen. Door de dalende rente moesten pensioenfondsen steeds meer geld oppotten om de harde beloftes voor de toekomst te garanderen. Er ontstond een situatie waarbij het vermogen van de fondsen nog nooit zo groot was en de pensioenen in veel gevallen toch niet mee konden groeien met de inflatie. Het nieuwe stelsel doet geen beloftes meer. Werknemers krijgen te zien hoeveel ze tot nu toe hebben gespaard en er wordt een voorspelling gedaan over de toekomstige uitkering. Doordat geen harde beloftes meer worden gedaan, maar nog slechts een voorspelling hoeven pensioenfondsen geen hoge buffers aan te houden en kan er in theorie eerder geïndexeerd worden. Daar staat tegenover dat er ook eerder gekort wordt bij een tegenvallende economie. De pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. In de komende jaren moeten er nog veel details worden uitgewerkt en zal er meer duidelijk worden. Zeer belangrijk zal zijn hoe de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel vorm krijgt en in hoeverre oude pensioenaanspraken gewaarborgd blijven. De exacte gevolgen voor elk individueel pensioenfonds zijn nog niet bekend. De VVGP zal de ontwikkelingen op de voet volgen, altijd met de belangen van de gepensioneerden voor ogen.

Omdat Provisum als gevolg van een behoedzaam beleggingsbeleid een hoge dekkingsgraad heeft zijn voor ons de pensioenen tot nu toe elk jaar met de inflatie meegegroeid.

Financiële situatie Provisum.

In de afgelopen maanden hebben de financiële markten de weg omhoog weer aarzelend gevonden. Dit resulteert bij Provisum in een stijging van de dekkingsgraad per eind mei naar 122.1 %. De beleidsdekkingsgraad – dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden – is ook gestegen naar 126.7 %. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het al dan niet indexeren van de pensioenen. Het huidige niveau ligt ruim boven die indexatiegrens.
Voor meer informatie: https://provisum.nl/actueel/

Vakantie 2020.

We mogen weer op vakantie naar een aantal Europese landen en natuurlijk in eigen land mits we ons houden aan de corona regels.
Misschien zullen velen van ons dat toch niet veilig vinden en thuisblijven. Wat u ook gaat doen, we willen u een fijne zonnige zomer wensen in goede gezondheid.

Cees van Kasteren
Voorzitter VVGP

 

Scroll naar boven