Nieuwsflits februari 2022

Noteert u vast de datum!
Woensdag 6 april 2022
Algemene Ledenvergadering
Hotel Van der Valk – Breukelen

Op woensdag 6 april 2022 houdt de VVGP haar 12e Algemene Ledenvergadering. 

Locatie: Van der Valk Hotel in Breukelen, aanvang vergadering 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur, met na afloop een hapje en een drankje.
De gastsprekers voor die middag zijn John Kerstens (voorzitter Koepel Gepensioneerden) en Mieke van Groningen (Head of Operations C&A Benelux).
Nadere informatie en wijze van aanmelden volgt later.

Uitgestelde lunchbijeenkomsten
De bijeenkomsten in november 2021 moesten helaas worden gecanceld, maar ……, zoals beloofd was dit uitstel geen afstel! Nu corona steeds meer uit ons leven lijkt te verdwijnen, kunnen we de komende bijeenkomsten gelukkig weer zonder beperkingen organiseren.
De (voorlopige) data zijn:

donderdag 12 mei (regio Arnhem e.o),
dinsdag 17 mei (regio Rotterdam e.o.),
woensdag 18 mei (regio Den Haag/Leiden e.o.)
donderdag 19 mei (alle overige locaties).
U hoeft nu nog niets te doen; alle informatie zoals de manier van aanmelden, de locatiekeuze en wijze van betalen, ontvangt u natuurlijk ruim op tijd.
Wij gaan er vanuit dat we elkaar eindelijk -na twee jaar onzekerheid- weer kunnen ontmoeten!

Financiële situatie Provisum
Door onzekerheden over rentestanden, stijgende inflatie en dreigende politieke conflicten rond Oekraïne, zijn de beurzen in januari gedaald. Hierdoor is de maanddekkingsgraad eind januari licht gedaald. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maanddekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden) staat per eind januari op 143,5%.

Cees van Kasteren (voorzitter)

 

Scroll naar boven