Nieuwsflits december 2022

2022 was een turbulent jaar met voor het eerst sinds ruim 75 jaar weer een uitbraak van een gewapend conflict in Europa. Een door Rusland veroorzaakte oorlog in Oekraïne met groot menselijk leed als gevolg. Door niets ontziende aanvallen op de energiecentrales van Oekraïne moeten miljoenen burgers zich opmaken om een barre winter te doorstaan. Stel je voor, een ijskoud huis zonder stroom, zonder verwarming, zonder water. Gelukkig doet Europa veel om de Oekraïners te helpen de winter door te komen. Ook in Nederland ontstaan allerlei mooie particuliere initiatieven en activiteiten waarbij generatoren, kachels en andere hulpgoederen die kant op gaan.

In Nederland merken wij de negatieve gevolgen van deze oorlog in de vorm van snel stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Doordat alles duurder wordt zal het vast niet altijd makkelijk zijn om het eind van de maand te halen. Maar toch.., dit zijn problemen die in het niet vallen vergeleken met wat onze Oekraïense medeburgers doormaken.
We zetten de verwarming een graadje lager en moeten het deze Kerst des te meer hebben van de warmte die het gezelschap van familie en vrienden ons brengt.

Hopend dat er voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne een oplossing in zicht is en er snel een einde komt aan dit menselijk lijden, wens ik u namens het bestuur: 
Vredige en prettige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar!

Cees van Kasteren, voorzitter VVGP


Terugblik op 2022

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 april hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Van Der Valk hotel in Breukelen. Met een grote opkomst van ongeveer 60 deelnemers was het een geslaagde en informatieve bijeenkomst. De voorzitter van onze Koepelorganisatie van gepensioneerden John Kerstens, bracht ons op een boeiende manier op de hoogte van de stand van zaken rond de nieuwe pensioenwet. Helaas kon de gebruikelijke presentatie van Mieke van Groningen met haar informatie over C&A dit jaar niet doorgaan. Genietend van de hapjes en drankjes na afloop werd er door de oud collega’s lang nagepraat.

Lunchbijeenkomsten mei en november 2022

Half mei zijn de lunchbijeenkomsten gehouden die we in het vorig jaar hebben moeten uitstellen in verband met corona. Na twee jaar kon het eindelijk weer. Op 11 plaatsen in het land hebben we aan oud collega’s weer een mogelijkheid geboden elkaar op een gezellige manier te ontmoeten. Uit onze enquête die na afloop gehouden is, bleek dat op de vraag of de lunches 2x per jaar georganiseerd zouden moeten worden, 69% hier ja op antwoordde. Omdat deze mei lunch een “inhaal lunch” vanwege corona was, hebben we dit jaar al twee bijeenkomsten gehad. Het Bestuur denkt na over de vraag of de frequentie van 2x per jaar ook in de toekomst gehandhaafd kan blijven.

De traditionele najaarslunchbijeenkomst werd gehouden op donderdag 17 november op wederom 11 plaatsen in het land voor ruim 350 oud collega’s. In Rotterdam is dit jaar gekozen voor een nieuwe locatie: het voormalige cruiseschip De SS Rotterdam. In de regio Den Haag konden we gelukkig weer terug naar Van Der Valk Voorschoten na een wat minder geslaagde gedwongen uitwijk bij Fletcher Leiden.

 

 


Vooruitblik op 2023

Algemene ledenvergadering 2023

De datum van onze Algemene Ledenvergadering is voorlopig vastgesteld op donderdag 13 april 2023 en zal worden gehouden in Hotel Van Der Valk te Breukelen.

Tijdens deze ledenvergadering zullen wij de leden vragen een voorgenomen wijziging van de statuten goed te keuren. Het betreft een aanpassing die wettelijk vereist is en een regeling bevat op het gebied van belet en ontstentenis van bestuursleden en hoe te handelen bij tegenstrijdige belangen van bestuursleden. Daarnaast wordt voorgesteld de zittingstermijn/ herbenoemingstermijn van bestuursleden te veranderen van 3 naar 4 jaar; een termijn die ook bij Provisum wordt gehanteerd. Ruim van tevoren zult u het concept van de gewijzigde statuten toegestuurd krijgen zodat tijdens de vergadering rechtsgeldig tot wijziging kan worden besloten.

Als gast zal spreken de voorzitter van het Bestuur van Provisum, Gert-Jan Pieters. Daarnaast zal Mieke van Groningen ons weer informeren over de actualiteit bij C&A.


Provisum compenseert de pensioenen ook in 2023 voor inflatie

Gelukkig waren wij in de comfortabele positie dat Provisum de afgelopen jaren de pensioenen volledig met de inflatie mee heeft kunnen laten stijgen. Voor 2023 is de situatie uitzonderlijk omdat we de inflatie hebben zien stijgen tot boven de 10%. Toch meent de VVGP dat er met een beleidsdekkingsgraad van 150.9% (oktober) voldoende vermogen aanwezig is waardoor het verantwoord is om ook het komend jaar de pensioenen volledig te indexeren. Wij zijn daarom blij dat het bestuur van Provisum heeft besloten tot volledige compensatie van de prijsstijgingen en dus de pensioenen op 1 januari volgend jaar gaat verhogen met het recordhoge percentage van 14.33%. Dit is mede te danken aan het prudente financiële beleid van Provisum!

(klik hier voor meer informatie op de website van Provisum)

Scroll naar boven