Nieuwsbrieven Koepel Gepensoneerden

Nieuwsbrief 14

Ouder Worden 2020-2040

Kritische kanttekeningen door de Koepel Gepensioneerden
Overheid in dialoog
We worden allemaal ouder. We leven nu veel langer dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld meer honderd jarigen dan ooit. Meestal worden we behoorlijk gezonder ouder, maar dat geldt niet voor iedereen.
Dit stelt de overheid voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. In deze nota worden mogelijkheden aangedragen.
De focus van deze nota ligt op ouder worden met zorg en ondersteuning, thuis, in de wijk, in het verpleeghuis of een andere woonvorm. Ook op wat ouderen zelf kunnen doen in eigen omgeving of zorg omgeving.
Verder lezen

Nieuwsbrief 15

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

Woensdag 24 maart 2021 is een persbericht uitgegaan n.a.v. het feit dat onze vereniging een nieuwe voorzitter heeft. Hieronder de complete tekst van het bericht.
Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden kent politiek en sociale partners van binnenuit
Oud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens is de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben de gepensioneerden in Nederland met hem een voorzitter, die goed bekend is met de Haagse politiek en de sociale partners. Oud-vakbondsman John Kerstens is 56 jaar en zat tot de jongste verkiezingen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

Verder lezen

Scroll naar boven