Nieuwsbrief december 2019

Niet alles is goud wat er blinkt.

Als je in het leven succesvol en geslaagd bent tel je pas mee tegenwoordig. Je hoort erbij als je leven is gevuld met fantastische ervaringen, interessante ontmoetingen en avontuurlijk vakanties; maar vooral ook als je dit geluk tot in detail met zoveel mogelijk mensen deelt via de sociale media. Als we Facebook, Instagram en WhatsApp moeten geloven, dan is iedereen knap, blij en succesvol en bestaat het leven uit louter geluk.

U en ik weten ook dat dit maar een eenzijdige voorstelling van zaken is. Ons leven zoals we dat dagelijks ervaren, is een mix van mooie en gelukkige momenten en van periodes dat er slecht nieuws en verdriet op ons pad komt. Echter, we zijn steeds minder geneigd om onze minder goede ervaringen, ons verdriet en onze onvolkomenheden te delen met elkaar.

Een geluk bij een ongeluk.

De Belgische psychiater en hoogleraar Dirk de Wachter spreekt hierover in zijn boek “De kunst van het ongelukkig zijn”. Hij zegt dat door alleen maar je geluk en je succesverhalen te delen met anderen, het contact vaak oppervlakkig blijft. Iets van je twijfels, je verdriet en je teleurstellingen delen met je naasten ontlokt medeleven en invoelen van de ander. Je relatie wordt er minder oppervlakkig van en de verbinding wordt dieper. Dit delen van de ervaring dat niet alles in je leven lukt en dat verwachtingen niet altijd uitkomen, maakt dat er echt contact ontstaat en kan beiden een geluksgevoel geven.

De kwetsbaarheid van het bestaan is ook de kracht van het bestaan. Deel ook je verdriet en je twijfels met je naasten en met je goeie vrienden, maar bied ook de ander troost en bemoediging via een luisterend oor. Meestal wordt het leven er lichter van.

Met deze gedachte wens ik u een fijn Kerstfeest en een goede gezondheid in het jaar dat voor ons ligt.

Cees van Kasteren
Voorzitter VVGP

Wordt mijn pensioen geindexeerd?

Per eind november was de beleidsdekkingsgraad bij ons fonds 131,3 %. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden en is de maatstaf voor indexatie van de pensioenen.

Voor pensioenen opgebouwd na 2001 is de leidraad voor volledige indexatie een dekkingsgraad van minimaal 120%. Met nog één maand te gaan is het dus redelijk te veronderstellen dat het pensioen voor 2020 weer zal meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Hiervoor wordt het prijsindexcijfer voor consumenten van het CBS gehanteerd. In januari ontvangt u van Provisum het pensioenoverzicht met de exacte bedragen voor 2020.

Gepensioneerden die vóór 1 januari 2006 een pensioen ontvingen moeten er wel rekening mee houden dat er weer een stap gezet wordt in de afbouw van de tegemoetkoming van de premie voor de zorgverzekeringswet, zoals dat in 2017 door C&A besloten is. Met ingang van 1 januari 2020 zal deze tegemoetkoming de helft bedragen van het bedrag zoals dat in 2019 ontvangen is. Het jaar 2020 zal hiermee het laatste jaar zijn waarin u nog een deel (25%) van de tegemoetkoming ontvangt.

Algemene Ledenvergadering in het Spoorwegmuseum Utrecht
donderdag 19-3-2020

Zet deze datum alvast in uw agenda!

In verband met het 10-jarig bestaan van de VVGP zal de Algemene Ledenvergadering volgend jaar gehouden worden op donderdag 19 maart 2020 in het Spoorwegmuseum aan de Maliebaan te Utrecht. Het Spoorwegmuseum (station Maliebaan) is per trein te bereiken vanaf Utrecht Centraal. De vergadering wordt in de ochtend gehouden, gevolgd door een lunch. Na afloop kunt u gratis het Spoorwegmuseum bezoeken. Op een later tijdstip volgt meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden en over de aanvangstijd.

Fusie KNVG/NVOG naar Koepel Gepensioneerden (KG)

Onze vereniging is al jaren lid van de Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.

Daarnaast is er ook de NVOG met dezelfde doelstellingen en is in gezamenlijk overleg besloten om de twee verenigingen te laten fuseren m.i.v. 2 januari 2020. Op dat moment vertegenwoordigt de KG ruim 300.000 gepensioneerde leden en heeft daarmee meer invloed in politiek Den Haag.

Geslaagde lunchbijeenkomsten

Op 14 november hebben op 10 locaties in ons land weer de gezellige lunchbijeenkomsten plaatsgevonden. Het is fijn om onder het genot van een lekkere lunch en van een drankje oud-collega’s te ontmoeten en te horen hoe het met ze gaat. De aanwezigen waren er enthousiast over en kijken alweer uit naar volgend jaar.

Was u er dit jaar niet bij, ook in november 2020 komt er weer een lunch voor de gepensioneerden.

Op deze pagina ziet u een impressies van de lunchbijeenkomsten 2019 op diverse locaties. Lunch 2019

Scroll naar boven