Nieuws van Provisum

Eenzijdige verhoging pensioenleeftijd

13 november 2017

Wellicht heeft u het artikel gelezen in de Telegraaf van 10 november jl. of het artikel in het Financieel Dagblad van 11 november jl. Het betreft het omzetten van pensioenaanspraken van een leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Bij het naar voren halen van de pensioenaanspraken vanwege vervroegde pensionering op 65 jaar komen bij het pensioenfonds Sabic de aanspraken lager te liggen dan deze voor de omzetting waren. De rechter heeft geoordeeld dat het pensioenfonds Sabic de pensioenaanspraken niet eenzijdig had mogen omzetten naar 67 jaar.

Ook Provisum heeft de pensioenaanspraken eind 2013 omgezet van 65 naar 67 jaar. Echter, afwijkend van het pensioenfonds Sabic is er bij Provisum een garantie van toepassing. Dit betekent dat bij het naar voren halen van pensioenaanspraken bij vervroegde pensionering gegarandeerd is dat deze net zo hoog zijn als de aanspraken voor omzetting. Provisum houdt hier een garantiereserve voor aan.

lees hier de actuele berichten van Provisum

Scroll naar boven