Geen stijging pensioenen in 2024

De stijging van onze pensioenen hangt af van de prijsontwikkeling, de inflatie dus. Hierbij neemt Provisum als maatstaf het CBS inflatiecijfer over de periode eind oktober 2022 tot eind oktober 2023. 
Per eind oktober 2023 zijn volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) de prijzen vergeleken met het jaar daarvoor, gedaald met 0.4 %. Geen inflatie dit jaar? Maar zo voelt het niet, zult u zeggen!

Hoe komt dit?
In oktober 2022 piekte de inflatie op 14,33%. Met dat percentage zijn per 01-01-2023 onze pensioenen ook verhoogd. Deze hele hoge inflatie werd veroorzaakt door de energieprijzen die in de tweede helft van 2022 extreem stegen. Het CBS heeft deze torenhoge energieprijzen volledig meegeteld in het inflatiecijfer over 2022. Men ging ervan uit dat iedereen deze hoge prijzen betaalde, terwijl in werkelijkheid heel veel mensen een vast energiecontract hadden. Deze groep ging pas dit jaar bij het aflopen van hun oude contract iets merken van de gewijzigde energieprijzen. 
In de loop van dit jaar zijn de energieprijzen ten opzichte van de piek in 2022 weer sterk gedaald. Veel mensen met een vast contract zijn de extreme piek in de energieprijzen als het ware misgelopen terwijl deze wel in het inflatiecijfer over 2022 verwerkt was. Het CBS heeft de inflatie over 2022 dus te hoog vastgesteld en over 2023 eigenlijk te laag. Dit jaar waren de prijsstijgingen zonder energie (gas, licht) rond de 5%, maar de daling van de energieprijzen heeft de totale inflatie doen dalen naar min 0.4%
In feite was de inflatie die we dit jaar ervaren, al meegenomen in het inflatiecijfer van vorig jaar. Het CBS heeft haar rekenmethode veranderd en als we de afgelopen twee jaren samen nemen is alles weer gladgestreken.

Het resultaat voor ons is dat wij al een jaar lang genoten hebben van de met 14,33% gestegen pensioenen, terwijl dit eigenlijk de prijsstijgingen zijn over de afgelopen twee jaren.

Let op!
De beslissing over de hoogtes van onze pensioenen wordt genomen door het bestuur van Provisum. In hun pensioenbericht van vandaag kunt u lezen hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Scroll naar boven