GEEN PENSIOENAKKOORD ZONDER GEPENSIONEERDEN

VIND JE DAT OOK GEPENSIONEERDEN MOETEN KUNNEN MEEPRATEN OVER HUN EIGEN GELD?
ZORG ER DAN VOOR DAT OOK GEPENSIONEERDEN DEEL KUNNEN NEMEN AAN HET OVERLEG OVER HET NIEUWE PENSIOENAKKOORD

De overkoepelende organisaties van pensioenverenigingen KNVG en NVOG starten een petitie om de gepensioneerden ook een rechtstreekse stem te geven in de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord.

De VVGP is lid van deze overkoepelende organisatie.

Minister Koolhaas is al geruime tijd in onderhandeling met de vakbonden en werkgevers om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. Vertegenwoordigers van de gepensioneerden zitten hierbij niet aan tafel. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden.

Daarom starten de KNVG en NVOG een petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden”.
Hierin vragen ze de Tweede Kamer dringend om er samen met minister Koolhaas zorg voor te dragen dat zij als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks kunnen deelnemen aan de onderhandelingen.

In het huidige stelsel kan met de lage dekkingsgraden bij veel grote pensioenfondsen niet geïndexeerd worden en er dreigt zelfs korting.

Dit geldt niet voor ons pensioenfonds. PROVISUM behoort tot een kleine groep pensioenfondsen met een uitstekende dekkingsgraad! PROVISUM kan dus wél indexeren.

De VVGP stelt zich op het standpunt dat vertegenwoordigers van gepensioneerden moeten kunnen deelnemen aan de onderhandelingen over het nieuwe pensioenakkoord.

Iedereen heeft wel een familielid, vrienden of bekenden bij wie het pensioen al lange tijd niet geïndexeerd is. Wilt u met hen solidair zijn en vindt u dat gepensioneerden moeten kunnen meepraten in het overleg, klik dan op onderstaande link om de pensioenpetitie te ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/niet-korten-wel-indexeren-geen-pensioenakkoord-zonder-gepensioneerden

Scroll naar boven