Premie Zorgverzekering 2015

De ziektekostenverzekering VGZ heeft voor 2015 een forse premiestijging aangekondigd. C&A Nederland/Provisum/Anthos hebben voor de medewerkers en de gepensioneerden een collectief contract met de VGZ afgesloten via haar tussenpersoon AON. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het collectieve contract. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen....

Scroll naar boven