Aow premie

Topambtenaren adviseren het nieuwe kabinet gepensioneerden voortaan ook AOW-premie te laten betalen. Invoering van zo’n AOW-ers-tax zal grote gevolgen hebben. Wie nu jonger is dan 50 jaar en straks een aanvullend pensioen heeft van Euro 24.000 zal op 68-jarige leeftijd Euro 6000 netto minder inkomen hebben dan hij volgens...

Nieuwsflits

EXTRA AANDACHT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 10/03/2016 IN DE EENHOORN, Regardzhotel te Amersfoort van 14.00 tot 18.00 uur. Op veler verzoek is er nu voldoende tijd (van 16.00 tot 18.00 uur) ingeruimd in aansluiting op de vergadering om met oud collega’s weer eens even bij te praten...

Nieuwsflits september 2015

1. Door het intrekken van de bijdrage van C&A (reeds gemeld in de nieuwsflits van juli 2015) vanaf 1-1-2016 is de situatie voor de bijeenkomsten van de gepensioneerden ingrijpend veranderd. Het één of twee maal per jaar samen komen wordt financieel niet meer ondersteund en het komt erop neer,...

Nieuwsflits juli 2015

Geachte leden, Recentelijk heeft u een pensioenbericht ontvangen van Provisum, waarin ook een schrijven van de directie van C&A is opgenomen (digitaal voor leden met pc en per brief voor leden zonder pc). De VVGP neemt deze gelegenheid waar om hier een aanvulling op te geven en u tevens...

Nieuwsflits VVGP

De 5e Algemene Ledenvergadering heeft op 19 maart in Amersfoort plaatsgevonden. Hierbij alvast een foto-impressie. De notulen kunnen aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Het was een zeer bewogen vergadering waarin belangrijke onderwerpen de revue passeerden, zoals: -de nieuwe pensioenwetgeving; -het nieuwe indexatiesysteem met een verwachting voor de toekomst; -de toelage...

Nieuwsflits december 2014

Zodra (medio december) door het bestuur van Provisum tot indexatie wordt besloten, zullen we dit omgaand op de website plaatsen”, tenzij Provisum zelf deze informatie aan de gepensioneerden rondstuurt....

Nieuwsflits augustus 2014

Op 28 augustus j.l. heeft het bestuur van de VVGP een bestuursvergadering belegd, waarbij de volgende onderwerpen de revue zijn gepasseerd: 1. Een uitgebreide voordracht van de Heer Frank ten Brink (namens de gepensioneerden bestuurslid van Provisum) t.a.v. het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in het algemeen en van Provisum in...

Nieuwsflits juni en juli 2014

* De vernieuwde foto’s op de site zijn genomen van het werk van Hans Butzelaar. Een oud collega van ons, die zich al sinds jaren bezig houdt met schilderen en beeldhouwen. Wilt u meer van zijn werk zien of zijn tentoonstellingen bezoeken, dan kunt u op zijn website www.butzelaarbeeldendekunst.nl...

Scroll naar boven