Nieuwsbrief KNVG 2015-4

1. Uit de vereniging  Eén van de zaken die ons zeer bezighouden is de kostendekkende premievaststelling. Onbegrijpelijkerwijs is in het nFTK de mogelijkheid opgenomen de premie vast te stellen op basis van verwacht rendement met een afslag van 2% voor toekomstige indexatie. Zelfs onder aftrek van de indexatie-afslag...

Scroll naar boven