Algemene Ledenvergadering 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus en de gezondheidsrisico’s die het met zich mee brengt, heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van de VVGP, die voor donderdag 19 maart in het Spoorwegmuseum Utrecht gepland staat, niet door te laten gaan.
 
Van leden hebben we berichten ontvangen dat zij vanwege besmettingsgevaar twijfelen over het bijwonen van de vergadering. Ook hebben we om dezelfde reden afzeggingen ontvangen van leden die zich al hadden aangemeld.
Wij begrijpen volkomen dat er bij leden aarzeling bestaat om een bijeenkomst met collega’s uit het hele land te bezoeken met alle mogelijke besmettingsgevaren van dien. 
Daarbij kunnen we er niet omheen dat we ook langzaam maar zeker tot de risicogroep gaan behoren. 
Het bestuur wil op gezondheidsgebied geen enkel risico nemen en wil ook rekening houden met de terughoudendheid bij de leden om de vergadering bij te wonen.
Redenen dus voor het bestuur om de Algemene Ledenvergadering uit te stellen.
 
Nieuwe datum
 
Als het coronavirus is uitgedoofd en het gezondheidsrisico geweken is, zal het bestuur een nieuwe datum vaststellen.
Zodra de nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering bekend is krijgt u zo spoedig mogelijk een uitnodiging via e-mail/post.
Ook op onze website www.vvgp.nl wordt de nieuwe datum bekendgemaakt.
We verwachten dat er tegen die tijd geen belemmeringen meer zijn om de vergadering te bezoeken en hopen op een grote opkomst op een later tijdstip.
 
We rekenen op uw begrip!
 
Cees van Kasteren, voorzitter
Frans van Vugt, secretaris
Scroll naar boven