Aanmeldingsformulier voor “slapers” (voormalige werknemers)

Doet u mee?
C&A Nederland, alsmede de gelieerde bedrijven, hebben een eigen pensioenfonds Provisum, dat bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Weinigen maken zich in het dagelijks leven druk over het pensioenfonds waaraan wordt deelgenomen of maandelijks pensioen gaat ontvangen. Men heeft geen idee wie in het bestuur zitten, wie het dagelijks beheer uitvoert of hoe het pensioenfonds er financieel voorstaat. Men vertrouwt erop “dat het wel goed zit”!
De overheid heeft de laatste jaren allerlei maatregelen genomen zoals het aanpassen van de pensioenwetgeving, het aanscherpen van het toezicht op het pensioenfondsbestuur door De Nederlandsche Bank, de samenstelling van het pensioenbestuur en afspraken over verbetering van de medezeggenschap van deelnemers en gepensioneerden.

Aanmelden kan via onderstaand webformulier:

aanmeldformulier slapers

Wilt u liever een formulier per post sturen dan kunt u dat hieronder downloaden:

Wervingsbrief slapers VVGP

 

Scroll naar boven