10 jaar
Vereniging van Gepensioneerden Provisum

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op

donderdag 23 september 2021

in het Spoorwegmuseum Utrecht
Maliebaanstation 16

Programma

10.00 tot 13.00 uur: Gelegenheid tot bezoek Spoorwegmuseum
13.00 tot 14.00 uur: Ontvangst met lunch in de wachtkamer 3e klasse
14.00 tot 16.00 uur: Algemene Ledenvergadering
De aanvangstijd van vergadering is afgestemd op aankomsttijd station Maliebaan om 13:48 uur (vanaf Utrecht Centraal vertrektijd 13:31 uur).
16.00 tot 17.00 uur: Borrel in de wachtkamer 3e klasse.

De VVGP biedt u de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering een gratis bezoek te brengen aan het museum.
Het Spoorwegmuseum heeft een eigen station (Maliebaan). Vanaf station Utrecht Centraal rijdt er elk uur een trein en is het museum dus makkelijk bereikbaar.
Er is ook parkeermogelijkheid bij het museum. Komt u met de auto, klik dan hier voor de routebeschrijving.

Algemene Ledenvergadering VVGP

Datum : donderdag 23 september 2021

Plaats : Spoorwegmuseum te Utrecht

Start vergadering : 14.00 uur

Agenda
1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling verslag ALV 21 maart 2019 *
4. Jaarverslag bestuur 2020 *
5. Financiële jaarstukken 2019, 2020 (V&W en Balans) en begroting 2021
6. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming leden *
7. Verkiezing bestuursleden *
8. Aandachtspunten bestuur 2021 *
9. Ontwikkeling Pensioenfonds Provisum (Joost van Engers, Natascha Endema)
10. Gang van zaken C&A Nederland (Mieke van Groningen)
11. Rondvraag
12. Sluiting.
 
* In verband met de hoge kosten is het helaas niet mogelijk om bijlagen op papier te
verstrekken. Voor alle bijlagen verwijzen wij u naar onze website www.vvgp.nl.

Vragen en opmerkingen aan het bestuur graag indienen vóór 9 september a.s.
De financiële jaarstukken worden uitsluitend op verzoek per mail toegestuurd.

U wordt vriendelijk verzocht om uw aanwezigheid vóór 16 september a.s. te melden aan
secretariaat@vvgp.nl 

of per brief aan het postadres;
VVGP,
Van Ostadelaan 80,
1412 JL Naarden
Daarbij ook graag aangeven of u wel of geen gebruik maakt van de lunch!

Belangrijk:
De lunch start om 13.00 uur, de ledenvergadering start om 14.00 uur.

Wij zien u graag op donderdag 23 september 2021!

 

Cees van Kasteren                             Frans van Vugt

voorzitter                                           secretaris

De Vereniging Van Gepensioneerden Provisum zet zich in om uw pensioenbelangen te behartigen.
Dat wilt u toch ook ?
Daarvoor is een sterke vereniging nodig. Sluit u aan!

Aanmelden

Doet u mee? C&A Nederland, alsmede de gelieerde bedrijven, hebben een eigen pensioenfonds Provisum, dat bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.
lees verder en aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven van alle VVGP gebeurtenissen en nieuws, abonneer u dan op de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief
Scroll naar boven