Elk jaar delen het Financieele Dagblad en Pensioen Pro (platform voor pensioenprofessionals) de Pensioen Pro Awards uit. Dit zijn vakprijzen voor baanbrekend werk in de pensioensector. Stichting Pensioenfonds Provisum is voorgedragen voor zo'n vakprijs.
Om voor deze vakprijs voor de pensioensector in aanmerking te komen, moet een kandidaat worden voorgedragen. Die voordracht is anoniem. We weten dus niet uit welke hoek Provisum is voorgedragen.
Lees meer

Belangrijke mededeling voor gepensioneerden van Provisum met een partner die een pensioen ontvangt van ABP

 Heeft uw partner in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft u gelijktijdig bij Provisum of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heeft uw partner mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’. Dit is een aanvulling op het pensioen dat uw partner van het ABP ontvangt als compensatie voor een te lage pensioenopbouw door tweeverdieners.

Is deze situatie op u van toepassing? Klik dan hier voor meer informatie.

Pensioenakkoord

In de pensioenflits van afgelopen juli hebben we aandacht besteed aan het pensioenakkoord dat de sociale partners deze zomer hebben gesloten.

Inmiddels heeft het VVGP-bestuur zich laten informeren over de stand van zaken door Joost van Engers, de directeur van ons Pensioenfonds. Joost heeft ons in een digitale presentatie een zeer duidelijk beeld geschetst van de essentiële wijzigingen waarover nu met de sociale partners overeenstemming is bereikt. De hoofdlijnen liggen vast, maar ook werd duidelijk dat over de uitwerking nog veel beslissingen moeten worden genomen.

Lees de hele nieuwsflits hier

 

 

 

 

De Vereniging Van Gepensioneerden Provisum zet zich in om uw pensioenbelangen te behartigen.
Dat wilt u toch ook ?
Daarvoor is een sterke vereniging nodig. Sluit u aan!

Aanmelden

Doet u mee? C&A Nederland, alsmede de gelieerde bedrijven, hebben een eigen pensioenfonds Provisum, dat bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.
lees verder en aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven van alle VVGP gebeurtenissen en nieuws, abonneer u dan op de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief
Scroll naar boven