De beleidsdekkingsgraad van Provisum is in april 2022 opnieuw gestegen en staat op 145,6%.

Beste oud-collega's,


Eindelijk, zoals enkele weken geleden aangekondigd, kunnen onze lunchbijeenkomsten weer georganiseerd worden!

Wanneer?

Op 12 mei, 17 mei, 18 mei en 19 mei (zie hierna!)

Zoals gebruikelijk is de aanvangstijd voor alle locaties 12.00 uur (tot ± 15.00 uur).
De eigen bijdrage is € 10,00 per persoon voor de lunch inclusief twee consumpties.
U bent vrij om te kiezen voor de locatie die het meest geschikt lijkt of het beste uitkomt. Uw partner en/of een begeleid(st)er is ook van harte welkom. Natuurlijk wel tegen betaling van de eigen bijdrage.

Hoe meldt u zich aan en hoe betaalt u?

 1. Aanmelding
U kiest uit één van de locaties en meldt dit rechtstreeks aan het secretariaat (per mail aan secretariaat@vvgp.nl of per post: Gebr. Luiderstraat 43, 1742 SK Schagen) met vermelding van de locatie, uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen.

2. Betaling eigen bijdrage € 10,00 per persoon:
Mocht u betaald hebben voor de geannuleerde bijeenkomst in november 2021 en heeft u uw bijdrage laten staan, dan hoeft u natuurlijk niet opnieuw te betalen! Wij vragen u wel om dit duidelijk aan ons door te geven.

Sommige oud-collega's gaan ervan uit dat men na de betaling voor november 2021 automatisch op de deelnemerslijst wordt gezet. Dit is NIET het geval, dus als u van plan bent te komen, vragen wij u zich opnieuw aan te melden!

Heeft u nog niet betaald, of de bijdrage teruggevraagd, dan kunt u het bedrag van € 10,00 p.p.

vóór 25 april a.s. overmaken op bankrekeningnummer:
NL67 SNSB 0937 6147 26  t.n.v. de Ver. Van Gepensioneerden Provisum onder vermelding van:

  • Naam, adres, locatie en het aantal personen.

U kunt niet betalen op de locatie bij de contactpersonen.

Als u na aanmelding door omstandigheden verhinderd bent, kunt u zich vóór 10 mei  a.s. nog afmelden en zal de bijdrage van € 10,00 worden terugbetaald.

We hopen op een hele fijne middag met veel oud-collega’s om gezellig te lunchen en veel bij te praten!

Met vriendelijke groet,

Luci Zwaal en Fred Hessels

 

De Vereniging Van Gepensioneerden Provisum zet zich in om uw pensioenbelangen te behartigen.
Dat wilt u toch ook ?
Daarvoor is een sterke vereniging nodig. Sluit u aan!

Aanmelden

Doet u mee? C&A Nederland, alsmede de gelieerde bedrijven, hebben een eigen pensioenfonds Provisum, dat bestuurd wordt door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.
lees verder en aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven van alle VVGP gebeurtenissen en nieuws, abonneer u dan op de nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief
Scroll naar boven