Lid worden van de VVGP

Beste oud-Collega,

Wij willen je vragen lid te worden van de Vereniging van Gepensioneerden Provisum (VVGP).

De VVGP stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van haar leden met betrekking tot hun pensioenrechten en/of aanspraken tegenover het pensioenfonds Provisum, en het bevorderen van onderlinge contacten.

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVGP van 16 maart 2017 is besloten dat deelnemers vanaf 60 jaar en slapers vanaf 55 jaar lid kunnen worden van de VVGP.

Reden hiervoor is om de nog werkende collega’s, die dicht tegen hun pensioen aan zitten, beter te informeren over ontwikkelingen op pensioengebied en bij Provisum in het bijzonder. Daarnaast is ons gebleken dat ook slapers – in feite dus oud collega’s – graag hierover geïnformeerd willen worden.

Namens alle gepensioneerden hebben twee afgevaardigden van de VVGP zitting in het bestuur van Provisum. De VVGP heeft statutair het recht om kandidaten voor te dragen. Daarnaast benoemt de VVGP rechtstreeks één vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan.

Word lid, meld je aan en doe mee. Een sterke pensioenvereniging is ook in jouw belang!
De contributie is €15,00 per jaar.

Je kunt je aanmelden via de website van de VVGP (www.vvgp.nl) of stuur een mailtje aan secretariaat@vvgp.nl met je naam, je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres.
Natuurlijk kun je ook een briefje sturen naar ons postadres: Secretariaat VVGP, Van Ostadelaan 80, 1412 JL Naarden.
Of download een inschrijfformulier hier.

Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website.
Voor meer informatie, stuur een mailtje naar: secretariaat@vvgp.nl.

Jos van Marissing
voorzitter

Frans van Vugt
secretaris

Naarden, mei 2017

Ook kunt u zich inschrijven voor het Pensioenbericht van Provisum

Aankondiging brunch gepensioneerden 16 november 2017

Beste oud-Collega,

De eerste door de VVGP georganiseerde brunch voor gepensioneerden, heeft vorig jaar november op 8 plaatsen in ons land plaatsgevonden. Iedereen die daar is geweest was heel enthousiast en kijkt al weer uit naar de volgende bijeenkomst van dit jaar.

Dit jaar gaan we de brunch/lunch organiseren op donderdag 16 november 2017 op de volgende locaties bij Hotel/Restaurant Van der Valk of een alternatieve locatie:

Haarlem, Breda, Rotterdam (* Restaurant Lommerrijk ), Voorschoten, Sneek, Leusden, Arnhem, Maastricht (niet meer in Roermond), Vught voor de regio Eindhoven/Den Bosch/Tilburg en als het gaat lukken ook in de regio Zwolle (daar zoeken we nog een gastvrouw/heer).

Wil je dit jaar ook deelnemen aan de brunch, meld je dan aan door het sturen van een email aan: secretariaat@vvgp.nl of stuur een brief naar: Secretariaat VVGP, Van Ostadelaan 80, 1412 JL Naarden.
Vergeet niet je naam, je adres, je telefoonnummer en je emailadres te vermelden!

Hoort zegt het voort! Vorig jaar bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de bijeenkomsten voor gepensioneerden. We hebben reacties gekregen van oud-collega’s die er graag bij hadden willen zijn maar het gewoon niet wisten!
Praat, bel of mail er over met je oud-collega’s die de brief misschien over het hoofd zien zodat ook zij zich kunnen aanmelden en in september een uitnodiging kunnen ontvangen.

Als je de uitnodiging in september krijgt, hoef je ook pas aan te geven voor welke locatie je kiest en met hoeveel personen je komt. De adressen van de locaties en van de contactpersonen staan daar dan in.
Nu willen we eerst graag weten wie er zin heeft om te komen. De eigen bijdrage is €15,00 p.p. net als vorig jaar. Aan de brunch kunnen alle gepensioneerden met een introducee deelnemen.

Het is leuk en heel gezellig om elkaar weer eens te zien en te spreken tijdens een lekkere brunch. Laat dus weten of je interesse hebt om 16 november te komen. Wij zien er naar uit!

Namens alle coördinatoren,
Luci Zwaal en Fred Hessels

Nieuws ledenadministratie

Beste Leden,

Het verheugt mij te melden dat Jacqueline van Piere de ledenadministratie van de VVGP van Jan Roelofs over gaat nemen per 1 mei 2017.
Jan heeft gedurende een aantal jaren op voortreffelijke wijze de ledenadministratie van de VVGP verzorgd en gestroomlijnd. Het bestuur bedankt Jan daar heel hartelijk voor!
Op de ALV van 16 maart jl hebben we reeds officieel afscheid van Jan genomen.

Korte introductie:

Jacqueline van Piere is in augustus 1979 begonnen bij Unicena, daarna werd het Intercena en weer later Anthos Consult tot oktober 2013, in totaal dus 34 jaar.
Wat heeft Jacqueline gedaan bij Anthos?

Ze heeft o.a. gewerkt als secretaresse op de Juridisch afdeling, op Personeelszaken, als directiesecretaresse en bij de Stichting Porticus. De laatste 4 jaar was Jacqueline office manager bij de afdeling Family Human Resource.
Gelet op haar veelzijdige en boeiende carrière is het bestuur van de VVGP bijzonder content dat Jacqueline de ledenadministratie van de VVGP op zich neemt.

Namens het bestuur wens ik haar van harte welkom en heel veel succes.

Jos van Marissing

voorzitter

PS: ben je verhuisd of heb je een nieuw email adres, vergeet het dan niet door te geven aan het secretariaat@vvgp.nl of schrijf een brief of een verhuisbericht.

Bijeenkomst Contactpersonen

Op 24 maart zijn de contactpersonen bijeen geweest om de lunch/brunch van vorig jaar te evalueren en vooruit te kijken naar hoe verder in 2017.

Hoewel nog niet alles vlekkeloos is verlopen met de uitnodigingen (beginnersfouten) was de conclusie overal om het dit jaar weer te organiseren. de aanwezige gepensioneerden vonden het gezellig om elkaar te ontmoeten en bij te praten bij een over het algemeen geslaagde lunch/brunch.

Nog steeds zoeken we naar meer gastvrouwen/heren om de dag te begeleiden, dus schroom niet en meld je aan. Bijna alles wordt door de VVGP geregeld.

Ook willen we de locaties uitbreiden met Zwolle en Den Bosch/Vught.

Van der Valk in Roermond is niet goed bevallen en er is besloten over te stappen naar van der Valk in Maastricht en voor Rotterdam/Blijdorp uit te wijken van naar Lommerrijk in Rotterdam i.p.v. van der Valk.

Verder is besloten om het de komende jaren steeds te plannen in november zodat het een vast begrip wordt, voor dit jaar is het 16 november 2017. Noteer dat vast.

In mei komt er weer met de post een brief van de VVGP om je aan te melden als je interesse hebt voor de Brunch/lunch.

We gaan proberen de tekst nog duidelijker te maken dan de vorige keer en hopen zo op veel meer belangstelling en een grotere opkomst.

Verslag van de 7e Algemene Ledenvergadering

Verslag van de 7e Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 maart 2017 in Amersfoort

1. Opening door de voorzitter
Om 14.00 uur heet de voorzitter de aanwezige 55 leden welkom op de 7e Algemene Ledenvergadering. De voorzitter blikt terug op de verkiezingen, maar vanmiddag gaat het over de toekomst van onze pensioenvereniging. De mode retail heeft het moeilijk. De omzet bij C&A stijgt weer, maar er is ook aandacht voor efficiency maatregelen. Deze maatregelen treffen ook ons gepensioneerden. Marc Estourgie – directeur C&A NL – zal daar later op terugkomen.
Hij wenst eenieder een goede vergadering.

Lees verder:Verslag ALV 2017

Foto’s van de vergadering: