7e Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

U wordt van harte uitgenodigd voor de

7e Algemene Ledenvergadering VVGP

Datum : donderdag 16 maart 2017
Tijd : 14.00 – 18.00 uur
Plaats: Vergaderlocatie Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort (tegenover het station)

Agenda
13.30 uur : Ontvangst
14.00 uur : Welkom door de voorzitter
14.10 uur : Start Huishoudelijke Vergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling verslag 6e ALV van 10 maart 2016
4. Jaarverslag 2016
5. Jaarrekening 2016 en begroting 2017
6. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming leden
7. Verkiezing bestuursleden
8. Aandachtspunten bestuur 2017 (gaan hierbij)
9. Voorstel wijziging statuten artikel 3, lid 1
10. Ontwikkeling lidmaatschap KNVG
11. Ontwikkeling Pensioenfonds Provisum      Ward Linthorst
12. Stand van zaken C&A Nederland                 Marc Estourgie
13. Rondvraag
14. Sluiting

Na afloop is er van 16.00 tot 18.00 uur een “aangekleed” aperitief met muzikale ondersteuning van Maarten Keesman.

U bent van harte welkom!  Aan- of afmelden is niet nodig.

Vragen en opmerkingen aan het bestuur graag opsturen vóór maandag 27 februari 2017.  (secretariaat@vvgp.nl)

De nodige bijlagen en informatie, de aandachtspunten bestuur 2017 en over de muzikale omlijsting  treft u hieronder aan.

De financiële stukken worden uitsluitend op verzoek per e-mail (secretariaat@vvgp.nl) toegezonden.

Jos van Marissing              Frans van Vugt
voorzitter                           secretaris

 

bijlagen: 

Aandachtspunten bestuur 2017

Benoeming bestuur

Benoeming leden kascontrole

Voorstel Verruimen criteria lidmaatschap

Jaarverslag 2016

Verslag ALV 03-10-2016

Gezocht !!!!!!!

Wij zijn op zoek, misschien wel naar jou,
Als je geïnteresseerd bent in pensioenen
Je secuur kunt werken in een Excel bestand
je het leuk vindt om iets voor je mede gepensioneerden te doen.

De VVGP is op zoek naar zo iemand, om de huidige ledenadministrateur, Jan Roelofs op te volgen.
Hij stopt ermee na 6 jaar en wil het graag overdragen.

Schroom niet en meld je aan op : secretariaat @vvgp.nl of bel: 035-6942180

Wij zien je graag.

Kerstmis 2016

“Geluk is niet afhankelijk van de dingen buiten ons, maar van de manier waarop we de dingen zien”. Leo Tolstoi*

Mijn kerstboom staat er weer prachtig bij. Het is een heel gedoe, maar ik word er blij van. Als ik buiten ben, zie ik overal de lichtjes van kerstbomen branden, bij de mensen in huis en in hun tuinen. Ik zie prachtige verlichting in de straten, op pleinen en het is feest in de winkels. Het maakt mij blij, geeft mij een goed gevoel.
En toch spelen er zoveel gedachten door mij heen dat ik soms moeite heb deze te ordenen. Het was een heftig jaar. Er is zoveel gebeurd, onvoorstelbaar veel. Natuurrampen, geweld, honger, droogte, vluchtelingen, racisme, fraude, pensioenen, referenda, verkiezingen. Ik moet de neiging onderdrukken het niet meer te willen weten. Gelukkig is het jaar weer bijna voorbij en stop ik alle narigheid voor even weg en verheug ik mij op de feestdagen! Het is bijna Kerstmis. Het feest van het licht, met lieve familie en goede vrienden om mij heen.

Je zou de mensen de ogen van hun kindertijd willen terug geven, toen geluk nog heel gewoon was. Met kinderogen kijken naar de wereld. Je zult verbaasd staan en niet weten wat je ziet.
Met onbezorgde blik kijk je nog, want je begrijpt niet precies wat er allemaal om je heen gebeurt. Je bent nog gelukkig met alles wat je ziet, ontdekt en vindt op straat.
Maar het leven gaat door en door. Je groeit er mee op. Het wordt steeds belangrijker hoe je erna kijkt, hoe je de dingen ziet!

Kerstmis? Maar dat is toch juist dat feest van de geboorte van een nieuw kind, van de geboorte van hoop, van vrede en optimisme over de toekomst in het verschiet?
Misschien lukt het ons om als een kind dat beetje geluk te koesteren als we op die manier naar ons zelf en de wereld om ons heen kijken. Al is het maar voor even want morgen is weer alles anders. Het is steeds weer anders dan we denken dat het zal zijn.
Het nieuwe jaar 2017 staat op het punt te beginnen. Het wordt een uitdagend jaar vol verrassingen met onvoorspelbare uitkomst. Ik kijk er naar uit. Ben er nieuwsgierig naar! Ik ben optimistisch over de goede afloop. Het is maar hoe je naar de dingen kijkt, zo houd ik mijzelf voor!
Het is Kerstmis. Laten we genieten van het moment, van het Kerstfeest, van Oud en Nieuw, van de warme vriendschap en de lieve familie om ons heen. Dat wens ik u allen toe.

Prettige Feestdagen en een heel Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar.

Jos van Marissing
Voorzitter VVGP

*Russisch schrijver en filosoof (1828-1910)

Nieuwtjes uit de VVGP november 2016

Regionale Bijeenkomsten
Op 24 november zijn er op 8 locaties lunches geweest voor de gepensioneerden van Provisum.
Eind mei zat bij de post van Provisum een formulier van de VVGP waarin je aan kon geven als je geïnteresseerd was. Iedereen die dat heeft gedaan heeft een uitnodiging gekregen per mail of met de post.
Het was heel erg gezellig en we hopen volgend jaar op een verdubbeling van de aantallen. De mensen die zijn geweest willen volgend jaar graag weer .
Dat het gezellig was laten deze sfeer momenten wel zien: (klik op de foto voor vergroting en klik op de foto om weer terug te gaan naar de pagina)

Arnhem:

Haarlem

Den Haag/Voorschoten

Sneek

Roermond

Zorgverzekering
Het is in december weer tijd om na te denken over je zorgverzekering, misschien het moment om te wisselen naar een AEVITE – VGZ. Zij staan als grote zorg verzekeraar op de 2de plaats. Als gepensioneerde van Provisum krijg je op het basispakket 10% korting en op alle aanvullende pakketten 15% korting
Er is door Provisum in samenspraak met de VVGP en met de zorgverzekeraar een aanvullend pakket beschikbaar waarin alle overbodige diensten en zorg voor ouderen zoals bijv. kraamverzekering en kraamzorg is weg gelaten.
Klik voor AEVITAE op onderstaande link:
aanvragen Aevitae, pensioenfonds Provisum

bekijk hier de Flyer-zorgverzekering 2016

Klankbordgroep
Het aanmelden van geïnteresseerden hiervoor kan op klankbordgroep @ VVGP.nl
We hopen daar in het nieuwe jaar mee te kunnen starten.

Algemene Ledenvergadering VVGP
Deze wordt gehouden op donderdag 16 maart 2017 in Amersfoort.
Noteer de datum alvast in je agenda.

Stand dekkingsgraad

De stand dekkingsgraad is op peildatum 31 oktober 2016 118,9%. Uiteraard is het van groot belang dat ons pensioenfonds er voor zorgt dat de pensioenen die uw werkgever u heeft toegezegd, betaald kunnen worden.  De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds.

De (beleids)dekkingsgraad kunt u zien op de  site van Provisum: lees verder op de Provisum website

Klankbord

VVGP Klankbord: “Denk mee, doe mee”!

Bijna dagelijks is er nieuws over pensioenfondsen in de problemen, over de aanhoudende lage rente, over verantwoord beleggen, over een nieuw pensioenstelsel en de solidariteit tussen jong en oud, over de ZZP’ers zonder pensioenvoorziening en over de dalende koopkracht van gepensioneerden.

Is Provisum wel toekomstbestendig? Zijn de financiële buffers voldoende? Wordt er verstandig en verantwoord belegd voor het pensioenfonds? Willen we meer verduurzaming van de beleggingen of gaan we voor het hoogste rendement?
Hoe lang blijft C&A nog onze sponsor? Worden we een onderdeel van het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel of van een verzekeringsmaatschappij? Of zijn er nog meer “smaken”?

Het zijn zomaar een aantal vragen die het bestuur van de VVGP bezig houdt.
Wat weet jij ervan en hoe kijkt je daar tegen aan? Laat het ons weten!

Bij de huidige ontwikkelingen op de pensioenmarkt is medezeggenschap van gepensioneerden in toenemende mate belangrijk. Vertrouwen zit in onze C&A-genen maar de huidige veranderingen zijn te ingrijpend.
Wij, gepensioneerden, dienen actief betrokken te zijn bij alle aspecten van deze veranderingen!
Dit doen wij door onze opvattingen kenbaar te maken aan het bestuur van Provisum.
Meld je daarom aan voor de Klankbordgroep!

Stel ons je prangende vragen! Onze vragen leggen we aan jullie voor!
Met alle vragen en antwoorden gaan we aan de slag. Wij laten je weten wat er mee gebeurd.

Denk met ons mee, maar vooral doe met ons mee en meld je aan!

Met vriendelijke groet,

Jos van Marissing
voorzitter

Luci Zwaal
pr & communicatie

E-mail: klankbord@vvgp.nl

Nieuwsbrief C&A

Beste VVGP leden,

Graag houd ik u op de hoogte van de stand van zaken bij uw oud-werkgever.
Er is weer een hoop gebeurd in de roerige modemarkt in Nederland en C&A heeft haar positie zeer goed weten te behouden en op sommige divisies zelfs weten te versterken.
Zoals u allen ongetwijfeld in de media heeft kunnen zien, hebben wij onlangs het besluit genomen om komend jaar 4 van onze winkels te sluiten. In alle vier van deze winkels heeft de sluiting een hele logische oorzaak, deze ligt met name in een verschuiving van de consumenten stromen en C&A wil natuurlijk altijd juist op die plaatsen zitten waar ook onze klanten zijn. Bij deze sluitingen gaan overigens geen banen verloren.

Lees verder: nieuwsbrief C&A