Regionale bijeenkomsten 2017

Beste Oud-Collega’s,

Wij vinden het fijn om u uit te nodigen voor een brunch/lunch op:

Donderdag 16 november 2017 van 12.00 tot 15.00 uur

Na de eerste lunch vorig jaar, die door de aanwezigen als heel prettig werd ervaren, gaan we er dit jaar opnieuw een gezellige middag van maken en hopen we op nog meer aanwezigen dan vorig jaar.

We zijn heel blij dat de eigen bijdrage dit jaar slechts 10,00 euro per persoon bedraagt (was 15,00 euro) en dat de VVGP, u weer 2 consumpties kan aanbieden, dankzij een speciale donatie van C&A voor de bijeenkomsten van de gepensioneerden.

Iedereen kan zelf kiezen voor de locatie die het meest geschikt lijkt of het best bereikbaar is. Partner of een begeleid(st)er zijn ook van harte welkom. Natuurlijk wel tegen betaling van de eigen bijdrage.

Waar is het? Zie onder deze brief!

Hoe betaalt u?

Wij vragen u om de bijdrage van € 10.00 p.p. vóór 20 oktober a.s. over te maken op bankrekeningnummer NL97 SNSB 0939 1830 64 t.n.v. de VVGP onder vermelding van:

* Naam deelnemer

*Aantal personen

U kunt niet betalen op de locatie bij de contactpersonen.

Indien u na aanmelding door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, kunt u zich vóór 10 november nog afmelden en zal de financiële bijdrage worden terugbetaald. We hopen op een hele gezellige middag met veel oud collega’s om lekker te lunchen en heel veel bij te praten.

Hoort, zegt het voort!

Met vriendelijke groet

Luci Zwaal

Fred Hessels

Hoe meldt u zich aan?

U meldt zich aan met het webformulier onder dit bericht. Toch liever per post (stuur antwoordstrookje retour!) dan kunt u hier de Printversie uitnodiging downloaden

Heeft u zich hiervoor al aangemeld dan hoeft u dat niet meer te doen.


Hieronder volgen de locaties en de namen, telefoonnummer en emailadres van de contactpersonen.

U kunt zich aanmelden voor de volgende locaties:

Sneek ( regio Noord) Adres: van der Valk – Burgemeester Rasterhoflaan 1 – 8606KZ Sneek Contactpersoon: Jan de Koning

Maastricht ( regio Limburg) Adres: van der Valk – Niversheidsweg 35 – 6227AL – Maastricht Contactpersoon: Ria van der Kragt – Roos Kerris – Karin van der Coelen

Breda ( Regio West Brabant en Zeeland) – Adres: Hotel Princeville – Princenhagelaan 5 – 4813 DA Breda Contactpersoon: Peter Jansen – Cees Wegman

Rotterdam ( regio ) Adres: Lommerrijk – straatweg 99 – 3054AB – Rotterdam Contactpersoon: Gerard Winninghoff – Hans Speelman

Arnhem/Papendal (regio Gelderland) Adres: van der Valk Arnhem – Amsterdamseweg 505 – 6816VK Arnhem Contactpersoon: Elly Lahey – Luci Zwaal

Amsterdam / Haarlem ( regio Noord Holland en Service kantoor) Adres: van der Valk – Toekanweg 2 – 2052LC – Haarlem Contactpersoon: Tonia Pelser – Baukje de Waal – Desiree en Leo Verroen

Den Haag/ Voorschoten ( regio zuid Holland en distributie) Adres: van der valk De Gouden Leeuw – Veurseweg 180 – 2250AG – Voorschoten Contactpersoon: Adri Boudewijns – Joop Konneman

Amersfoort ( regio Utrecht) Adres : van der Valk Amersfoort/Leusden – Philipsstraat 18 – 3833LC Leusden Contactpersoon: Gerdi Pijpers

Vught/Den Bosch ( Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, regio oost Brabant) Adres: van der Valk – Bosscheweg 2 – 5261AA – Vught Contactpersoon: Otto Heselhaus

 

Aanmelden reginale bijeenkomsten 2017

Aanmelden reginale bijeenkomsten 2017

Bezig met versturen

VVGP Nieuwsflits september 2017

Lunchbijeenkomst.
Donderdag 16 november a.s. vindt op verschillende locaties in het land wederom de lunchbijeenkomst plaats voor gepensioneerden van Provisum. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging.
De lunch “nieuwe stijl” werd vorig jaar door de aanwezigen als heel prettig en gezellig ervaren. Doe mee, schrijf u in en haal “oude banden” met voormalige collega’s aan.
Vorig jaar bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de lunchbijeenkomst. Kom je een oud-collega tegen vertel het hem of haar dan! Ook partners zijn welkom!
Meer informatie hierover (medio september) op de website van de VVGP: www.vvgp.nl

Opzeggen lidmaatschap.
U zult vast uw goede reden hebben om uw lidmaatschap van de VVGP op te zeggen.
Wij vinden dat natuurlijk jammer want hoe meer leden hoe sterker wij staan bij het behartigen van de belangen van alle gepensioneerden. Even een misverstand wegnemen wanneer je dat kan doen. Het opzeggen van het lidmaatschap van de VVGP kan volgens de statuten van de VVGP alleen aan het einde van het jaar maar wel vóór 1 december.
Per 1 januari van het nieuwe jaar bent u dan uitgeschreven.

Nieuwsflits
Als we iets te melden hebben, dan sturen we u per email onze Nieuwsflits toe.
Indien uw e-mail adres bij ons bekend is, ontvangt u automatisch de Nieuwsflits.
Afmelden voor de Nieuwsflits is niet mogelijk! Het zou betekenden dat we meerdere ledenbestanden er op na moeten houden en dit leidt tot fouten bij het verzenden en veel werk voor zowel de ledenadministratie als het secretariaat.
Wilt u de Nieuwsflits niet? Verwijder hem dan gewoon uit uw e-mailbestand.
Overigens is de Nieuwsflits altijd te lezen op onze website: www.vvgp.nl

Zorgpolis Aevitae/VGZ
Er zijn nu al weer gesprekken geweest met Aevitae om te kijken wat er verbeterd kan worden aan de voorwaarden van de aanvullende verzekering van de zorgpolis voor 2018.
Wij streven naar een aanvullende polis “op maat” gesneden voor gepensioneerden.
U kunt ons daarbij helpen door eventuele aanvullingen en/of wijzigingen aan te geven.
Hierbij dient men wel rekening te houden dat aanpassingen wel in verhouding moeten staan met prijs/kwaliteit.
Heeft u suggesties of vragen? Stuur deze dan naar Fred Hessels: f.hessels5@upcmail.nl

Ledenadministratie
Wilt u een wijziging doorgeven? U bent verhuisd of hebt een nieuw e-mailadres?
Stuur deze dan naar : ledenadministratie@vvgp.nl
Of via het formulier op de website: klopt uw emailadres nog

Wij wensen u een mooie nazomer.

Luci Zwaal PR en Communicatie
Jos van Marissing Voorzitter

Alain Caparros nieuwe CEO Europa bij C&A

C&A heeft Alain Caparros benoemd tot CEO van Europa, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Caparros vervangt vanaf 1 augustus Philippe Brenninkmeijer.
Caparros is op dit moment nog werkzaam bij Rewe Group, een Europese voedsel retailer, waar hij als CEO functioneerde sinds 2006. “Mede dankzij de inspirerende discussies die ik had met Martijn Brenninkmeijer [CEO van het moederbedrijf van C&A] en andere leden van de Brenninkmeijer familie, heb ik besloten om mijn plannen na Rewe om te gooien. Ze hebben de wilskracht van C&A laten zien om de uitdaging aan te gaan die concurrentie en digitalisering in de retail met zich mee brengen, in de kledingmarkt in het speciaal. C&A en de Brenninkmeijer familie zijn toegewijd en ik zie er naar uit om met ze samenwerken om het bedrijf te transformeren.”
Martijn Brenninkmeijer gelooft dat Alain Caparros de juiste leider is voor C&A om de transformatie van het bedrijf te laten versnellen. Het transformatie programma van C&A is gericht op het veranderen van de manier waarop consumenten waarde hechten aan het merk terwijl de toewijding van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid op pijl blijft.
Philippe Brenninkmeijer maakt in mei bekend af te treden als CEO Europa. In de tussentijd neemt Edward Brenninkmeijer, CEO van C&A in Brazilië, Mexico en China, de taken van CEO Europa op zich.

Lees ook: fashionunited.nl/nieuws/

Nieuwsflits van de VVGP

Informatie uit de bestuursvergadering van vrijdag 19 mei 2017

Reacties van de leden
Zowel op de brief van C&A (afschaffen overlijdensuitkering en onverplichte bijdrage premie ZVW) als op de email van de VVGP over deze onderwerpen, zijn een flink aantal reacties binnengekomen bij het secretariaat. Het is de bedoeling om alle reacties te beantwoorden. Helaas zijn er ook teleurgestelde leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Het bestuur vindt dat bijzonder jammer maar respecteert de beslissing.

Aanmeldingen voor de Bestuurderspool
Namens de VVGP hebben 3 leden zich aangemeld voor de Bestuurderspool. Daarnaast heeft Provisum nog 2 aanmeldingen ontvangen naar aanleiding van het Pensioenbericht.
Provisum beraadt zich momenteel hoe verder te gaan met de bestuurderspool.
De VVGP ondersteunt dit initiatief door bij voorbeeld het vergroten van het aantal leden van het Verantwoordingsorgaan.
Meer weten en ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij: secretariaat@vvgp.nl

Opschuiven AOW leeftijd
De VVGP dringt er bij Provisum op aan, over het opschuiven van de AOW leeftijd met pensioengerechtigden beter te communiceren. Ofschoon het opschuiven van de AOW leeftijd bij wet geregeld is, zou het Pensioenfonds pensioengerechtigden op de consequenties hiervan beter kunnen informeren.

Lunch voor gepensioneerden donderdag 16 november
De voorbereidingen voor de lunch van Regionale Bijeenkomst Gepensioneerden zijn gestart. Deze vinden op verschillende locaties plaats in het land op donderdag 16 november 2017. “Hoort, zegt het voort”. Voor meer informatie (zie www.vvgp.nl. )
De coördinatoren zijn inmiddels bijeen geweest. Zij hebben er zin in. Jullie ook?
Laat het ons weten!

Wordt lid van de VVGP
Op de ALV van de VVGP van 16 maart is besloten dat deelnemers vanaf 60 jaar en “slapers” (oud-collega’s) vanaf 55 jaar lid kunnen worden van de VVGP (zie www.vvgp.nl.)of stuur mail naar het ledenadministratie. Provisum zal de “slapers” informeren. De VVGP wil graag gebruik maken van de kwaliteiten van deze oud-collega’s en hen betrekken bij de pensioenvereniging. Een sterke VVGP kan meer invloed uitoefenen op Provisum.

Gesprekken met AON/Aevitae Zorgverzekering
De VVGP heeft samen met Provisum 2 bijeenkomsten gehad om te praten over de zorgverzekering en de aanvullende polisvoorwaarden voor gepensioneerden.
Hoe brengen wij de zorgverzekering meer onder de aandacht? Dat kan via onze website (VVGP.nl) en via een link op de website van Provisum.
De nieuwsbrieven van AEVITAE kunnen gemaild worden naar onze leden.
Er komt op de website van de VVGP een link naar AEVITAE met de mogelijkheid om naar 4 tegels te gaan:
Tegel 1: opname van premietabel, polisvoorwaarden, brochures etc.
Tegel 2: link naar AEVITAE met logo van Provisum en de VVGP
Tegel 3: nieuwsbrieven van AEVITAE
Tegel 4: Antwoorden op de meest gestelde vragen
Daarnaast wil AEVITAE zorgen dat er een flyer komt, die verspreid kan worden op de Regionale Bijeenkomsten Gepensioneerden (RBG) 16 november a.s.
De bedoeling van dit alles is om AEVITAE meer onder de aandacht te brengen bij de gepensioneerden.

KNVG
Kijk eens op website www.loonvoorlater.nl interessante artikelen over de pensioenenproblematiek.
Er is nogal wat gedoe geweest rond oud en jong en het SER advies aangaande het pensioenstelsel. De indruk bestond dat jong en oud het eens zijn over de criteria van een nieuw pensioenstelsel. De jongeren delegatie weer terug gefloten om politieke redenen. Dit is jammer. Solidariteit tussen jongeren en ouderen is een belangrijk thema!
Het zal nog wel even duren voor er een nieuw pensioenstelsel komt.
De langdurige formatie van een nieuw kabinet helpt hier ook niet bij. De pensioenen staan (opeens) niet meer hoog op de prioriteiten lijstjes bij de politieke partijen.
Er wordt nog volop gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de KNVG.
De nieuwsbrief van de KNVG is voor een ieder toegankelijk die internet heeft (www.knvg.nl).

Ledenadministratie:
De ledenadministratie is overgedragen van Jan Roelofs aan Jacqueline van Piere.
Ben je verhuisd of heb je een nieuw emailadres, vergeet het dan niet door te geven aan ledenadministratie@vvgp.nl of schrijf een briefje of stuur een verhuisbericht.
Heb je wel een emailadres maar weten wij het nog niet, geef dat dan hier door. Je blijft zo op de hoogte van alle activiteiten van de VVGP en bijeenkomsten voor gepensioneerden! Je kunt je ook direct inschrijven voor de nieuwsbrief http://www.vvgp.nl/inschrijven-nieuwsbrief-vvgp

Lid worden van de VVGP

Beste oud-Collega,

Wij willen je vragen lid te worden van de Vereniging van Gepensioneerden Provisum (VVGP).

De VVGP stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van haar leden met betrekking tot hun pensioenrechten en/of aanspraken tegenover het pensioenfonds Provisum, en het bevorderen van onderlinge contacten.

Op de Algemene Ledenvergadering van de VVGP van 16 maart 2017 is besloten dat deelnemers vanaf 60 jaar en slapers vanaf 55 jaar lid kunnen worden van de VVGP.

Reden hiervoor is om de nog werkende collega’s, die dicht tegen hun pensioen aan zitten, beter te informeren over ontwikkelingen op pensioengebied en bij Provisum in het bijzonder. Daarnaast is ons gebleken dat ook slapers – in feite dus oud collega’s – graag hierover geïnformeerd willen worden.

Namens alle gepensioneerden hebben twee afgevaardigden van de VVGP zitting in het bestuur van Provisum. De VVGP heeft statutair het recht om kandidaten voor te dragen. Daarnaast benoemt de VVGP rechtstreeks één vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan.

Word lid, meld je aan en doe mee. Een sterke pensioenvereniging is ook in jouw belang!
De contributie is €15,00 per jaar.

Je kunt je aanmelden via de website van de VVGP (www.vvgp.nl) of stuur een mailtje aan ledenadministratie@vvgp.nl met je naam, je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres.
Natuurlijk kun je ook een briefje sturen naar ons postadres: Secretariaat VVGP, Van Ostadelaan 80, 1412 JL Naarden.
Of download een inschrijfformulier hier.

Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website.

Voor meer informatie, stuur een mailtje naar: secretariaat@vvgp.nl.

Jos van Marissing
voorzitter

Frans van Vugt
secretaris

Naarden, mei 2017

Ook kunt u zich inschrijven voor het Pensioenbericht van Provisum

Aankondiging brunch gepensioneerden 16 november 2017

Beste oud-Collega,

De eerste door de VVGP georganiseerde brunch voor gepensioneerden, heeft vorig jaar november op 8 plaatsen in ons land plaatsgevonden. Iedereen die daar is geweest was heel enthousiast en kijkt al weer uit naar de volgende bijeenkomst van dit jaar.

Dit jaar gaan we de brunch/lunch organiseren op donderdag 16 november 2017 op de volgende locaties bij Hotel/Restaurant Van der Valk of een alternatieve locatie:

Haarlem, Breda, Rotterdam (* Restaurant Lommerrijk ), Voorschoten, Sneek, Leusden, Arnhem, Maastricht (niet meer in Roermond), Vught voor de regio Eindhoven/Den Bosch/Tilburg en als het gaat lukken ook in de regio Zwolle (daar zoeken we nog een gastvrouw/heer).

Wil je dit jaar ook deelnemen aan de brunch, meld je dan aan door het sturen van een email aan: ledenadministratie@vvgp.nl of stuur een brief naar: Secretariaat VVGP, Van Ostadelaan 80, 1412 JL Naarden.
Vergeet niet je naam, je adres, je telefoonnummer en je emailadres te vermelden!

Hoort zegt het voort! Vorig jaar bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de bijeenkomsten voor gepensioneerden. We hebben reacties gekregen van oud-collega’s die er graag bij hadden willen zijn maar het gewoon niet wisten!
Praat, bel of mail er over met je oud-collega’s die de brief misschien over het hoofd zien zodat ook zij zich kunnen aanmelden en in september een uitnodiging kunnen ontvangen.

Als je de uitnodiging in september krijgt, hoef je ook pas aan te geven voor welke locatie je kiest en met hoeveel personen je komt. De adressen van de locaties en van de contactpersonen staan daar dan in.
Nu willen we eerst graag weten wie er zin heeft om te komen. De eigen bijdrage is €15,00 p.p. net als vorig jaar. Aan de brunch kunnen alle gepensioneerden met een introducee deelnemen.

Het is leuk en heel gezellig om elkaar weer eens te zien en te spreken tijdens een lekkere brunch. Laat dus weten of je interesse hebt om 16 november te komen. Wij zien er naar uit!

Namens alle coördinatoren,
Luci Zwaal en Fred Hessels